11 paź 2016

Kolejny etap konkursu Gra Roku 2016 za nami!

W ubiegły piątek minął termin oddawania głosów Kapituły w II etapie. Przypominamy, że spośród 167 tytułów do drugiego etapu przeszło tylko 41. W nim nasi eksperci oceniali wszystkie gry, przyznając im punkty w zakresie 0-5.Teraz, do III etapu, zgodnie z regulaminem, przechodzi od 4 do 6 gier w każdej kategorii, które otrzymały najwyższą średnią arytmetyczną głosów. 

 Decyzję o liczbie gier, które przechodzą do tego etapu, podejmuje Przewodniczący Kapituły. Zazwyczaj wyznacza on maksymalną możliwą liczbę gier, a jedynie kwestie remisów powodują, że liczba ta się zmniejsza. I tak się właśnie stało tym razem. O ile w kategorii Gra Roku bez problemów wyłoniono 6 tytułów o największym wyniku, o tyle w kategorii Zaawansowana Gra Roku potrójny remis na 5. miejscu wymusił zawężenie stawki do 4 gier.
Poniżej prezentujemy listę tytułów, które znalazły się w III etapie i mają tym samym prawo używać tytułu „Nominacja”. Kolejność alfabetyczna:

GRA ROKU

Colt Express(Rebel.pl)
CVlizacje(Granna)
Kakao(G3)
Nowy Jork 1901(Bard)
Patchwork(Rebel.pl / Lacerta)
Tajniacy(Rebel.pl)

ZAAWANSOWANA  GRA  ROKU

7 Cudów Świata: Pojedynek(Rebel.pl)
Kawerna(Lacerta)
Marco Polo(Albi)
Pandemic Legacy(Lacerta)
Wszystkim autorom i wydawcom gratulujemy
Równocześnie rozpoczynamy III etap konkursu. Tym razem każdy z członków Kapituły zobowiązany jest do oddania jednego głosu w postaci listy wszystkich gier zakwalifikowanych do trzeciego etapu w danej kategorii uszeregowanych w kolejności preferencji. Następnie liczenie głosów odbywa się tzw. systemem IRV (instant-runoff voting). Jeśli nie wiecie, na czym on polega, odsyłamy do przepastnych źródeł Internetu
Oficjalna strona konkursu http://planszowagraroku.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

No i co nic nie piszesz? Zostaw słowo komentarza !!!